0 Bevásárló kosár

Felhasználási feltételek

A honlap tulajdonosa és üzemeltetője a My Real Way Társaság. A „mi”, a „nálunk” és a „miénk” kifejezéseket a My Real Way Társaságra való utalásként használjuk. A honlap használatával és a honlapon keresztüli vásárlás lebonyolításával, Ön elfogadja az információkra, közleményekre, szolgáltatásokra és adatvédelemre vonatkozó Felhasználási Feltételeket (továbbiakban „Feltételek”). A Feltételek minden felhasználóra, kivétel nélkül, egyformán vonatkoznak.

Kérjük, a honlap használata előtt figyelmesen tanulmányozza a Feltételeket. A honlap használatával, Ön egyben elfogadja a Feltételeket. Amennyiben Ön nem fogadja el a Feltételeket, kérjük, ne használja a honlapot. Amennyiben a Feltétel egy konkrét ajánlatra, vagy szolgáltatásra vonatkozik, akkor a Feltételek elfogadása csak a konkrét ajánlatra illetve szolgáltatásra korlátozódik.

A honlapon történő bármilyen változás vagy újabb lehetőségek megjelenése a honlapra vonatkozó Feltételek szerint van szabályozva. Ön bármikor megismerkedhet a Feltételek jelenleg érvényes változatával. Fenntartjuk magunknak a Feltételek frissítésével, változtatásával és bizonyos információk megszüntetésével kapcsolatos jogunkat, amelyről Ön a My Real Way honlapján keresztül kap folyamatos tájékoztatást. Az esetleges változások követése, az Ön felelőssége. A honlap helyesbítés vagy módosítás utáni használatával, Ön elfogadja a honlapra vonatkozó érvényben lévő Feltételeket.


1.    Az online áruház használatának Feltételei

A honlap Feltételeinek elfogadásával, Ön elismeri, hogy elérte a nagykorúságot. Tilos a termékek törvénybe ütköző, vagy jogosulatlan használata. A honlap használatával nem sérthet törvényeket (beleértve a kizárólagos szerzői jogról szóló törvényt is). Ön egyet ért azzal, hogy a honlap használatával nem adhat különböző vírusok és rosszindulatú kódok számára hozzáférést. A honlap Feltételeinek megsértése a szolgáltatás azonnali megszüntetését vonja maga után.


2.    Általános Feltételek
Fenntartjuk magunknak a jogot bárkivel szemben, bármilyen okból, bármily időpontban, a szolgáltatás megtagadására. Elfogadja, hogy az Önnel kapcsolatos információk (a bankkártya adatokat kivéve) nem kódolt formában továbbíthatók, (a.) különböző hálózatokon keresztül (b.) illetve a kapcsolódó hálózatok és berendezések technikai igényeinek megfelelően változtathatók. A bankkártyával kapcsolatos információk hálózaton keresztül történő továbbítása minden esetben kódolt formában történik. Ön beleegyezik abba, hogy a honlapon keresztül nyújtott szolgáltatásokat, vagy azok részeit, a szolgáltatásokhoz való hozzáférést, a honlapon közzétett kapcsolatokat egyéb célokra nem használhatja, nem másolhatja, nem értékesítheti írásos beleegyezésünk nélkül. Jelen dokumentumban használt fejezetek és címek, csak kényelmi szempontokat szolgálnak, nem korlátozzák, és nem befolyásolják a dokumentum tartalmát.


3.    Információk változása
Tájékoztatási kötelezettség nélkül, fenntartjuk a tartalom bármely időpontban való megváltoztatásának jogát. Beleegyezését adja, hogy a honlapon történő változások követése az Ön felelőssége.


4.    A szolgáltatások és az árak változása
Termékeink árai előzetes figyelmeztetés nélkül megváltozhatnak. Fenntartjuk magunknak a jogot, hogy szolgáltatásainkat (részeit vagy tartalmát) bármely időpontban megváltoztathassuk, vagy megszüntethessük külön értesítés nélkül. Nem tartozunk felelősséggel, Önnel, vagy harmadik személlyel szemben, a tartalom változásáért, a szolgáltatás felfüggesztéséért, vagy megszüntetéséért.


5.    Termékek és szolgáltatások
Bizonyos termékek vagy szolgáltatások, csak a honlapon keresztül érhetők el. Előfordulhat, hogy bizonyos termékek csak korlátozott számban vásárolhatóak. A termékek visszavétele vagy cseréje az Üzlet Szabályzatban leírtak szerint történik. Mindent megteszünk azért, hogy a termékek bemutatása színük és alakjuk szerint minél pontosabban történjen. Azonban a színhelyességet az Ön által használt monitoron nem tudjuk garantálni. Fenntartjuk a jogot, de nem kötelességünk, termékeink és szolgáltatásaink eladásának korlátozása bármely személy, földrajzi hely vagy joghatóság viszonylatában. Fenntartjuk a jogot bármely termékünk eladásának vagy szolgáltatásunk igénybevételének egyéb okból való korlátozására. A termékek leírását vagy árait bármikor, értesítés nélkül, saját belátásunk szerint változtathatjuk. Fenntartjuk a jogot, bármely termék forgalmazásának megszüntetésére.


6.    Az elszámolási adatok pontosságának biztosítása

Fenntartjuk a jogot a rendelés törlésére vagy a megrendelt termékek számának korlátozására. A korlátozás érinthet bizonyos ID számra, hitelkártyára, vagy postázási címre történt rendelést. Minden esetben, ha a rendelés, törlésre vagy módosításra került, Önt e-mailben vagy az Ön által megadott telefonszámon keresztül erről értesítjük. Fenntartjuk a jogot a partnerek és disztribútorok által leadott rendelések törlésére vagy korlátozására. Ön beleegyezik abba, hogy az áruházunkban történt vásárlásinak és számlázásainak adatait teljes körűen nyilvántartsuk. Ön vállalja, hogy adatainak változásait, beleértve az e-mail címet, a bankkártya számot, a lejárati dátumot, azonnal frissíti, annak érdekében, hogy megrendelését minél gyorsabban fel tudjuk dolgozni, vagy szükség esetén kapcsolatba tudjunk lépni Önnel.


7.    Kiegészítő szolgáltatások

Lehetővé tesszük harmadik személy számára a szolgáltatásokhoz való hozzáférést, azonban ezt nem ellenőrizzük és felelősséget sem vállalunk érte. A honlapon kínált kiegészítő berendezések és eszközök használata kizárólag csak az Ön felelősségére történhet. Ön vállalja, hogy megismeri és elfogadja, hogy bizonyos szolgáltatások a külső gyártók feltételeinek megfelelően történnek. A jövőben, jogunkban áll a honlapon keresztül új szolgáltatásokat és termékeket kínálni (új készítmények, szolgáltatások és alkalmazások) mely tevékenységek szintén a közzétett Feltételek hatálya alá tartoznak.

8.    Más honlapokra mutató linkek
A honlap oldalain más honlapokra mutató linkek találhatók, de más honlapokról is mutathatnak linkek a My Real Way honlapjára. A My Real Way nem vállal felelősséget a honlapon található linkek pontosságáért, működéséért és az ott található információk tartalmáért és azokért sem, amelyek más honlapokról mutatnak a My Real Way oldalakra. Nem tudjuk garantálni, hogy elégedett lesz termékeinkkel, anyagainkkal, szolgáltatásainkkal, vagy a My Real Way honlapján található, vagy idegen oldalakon a honlapunkra mutató linkek működésével és tartalmával. Kérjük, figyelmesen olvassa el a harmadik személyként történő felhasználásra és az idegen honlapokra vonatkozó szabályokról szóló információkat. Nem fogadunk el panaszokat, kifogásokat idegen oldalakon ajánlott termékekkel és szolgáltatásokkal kapcsolatban.


9.    Kommentárok és visszajelzések
Amennyiben kérésünkre Ön információkat ad át rendezvényeken, vagy saját elhatározásából postán, e-mailen, vagy bármely módon kreatív ötleteit, üzleti terveit vagy bármely más írásos anyagát osztja meg velünk, hozzájárul ahhoz, hogy ezeket az anyagokat korlátlanul szerkeszthessük, lefordíthassuk, másolhassuk, közzé tehessük, vagy egyéb módon használhassuk. Nem vállalunk a felhasznált anyagokkal kapcsolatban 1.) titoktartást, 2.) kártérítést vagy egyéb fizetési kötelezettséget, 3.) semminemű felelősséget. A My Real Way nem vállal kötelezettséget, de fenntartja a jogot a honlapra felkerülő anyagok és információk folyamatos ellenőrzésére, és arra, hogy törölje vagy blokkolja a sértő, fenyegető, rágalmazó, obszcén, trágár, szellemei tulajdonjogot sértő, a honlap működését negatívan befolyásoló vagy más módon kifogásolható tartalmakat. Ön felelősséget vállal azért, hogy a My Real Way részére átadott információk nem sértik harmadik személy jogait, nem sértenek szerzői jogokat, védjegy használatot illetve személyiségi jogokat. Tudomásul veszi, hogy az Ön megjegyzései, továbbított anyagai, nem tartalmazhatnak becsületsértő, jogellenes, obszcén tartalmakat, vírusokat, rosszindulatú programokat, amelyek befolyásolhatják a honlap működését. Ön felelősséget vállal azért, hogy nem használ hamis e-mail címet, nem adja ki magát harmadik személynek és nem közöl velünk félrevezető információkat. A közzétett megjegyzéseiért felelősséget vállal, azonban az Ön számára általunk, vagy harmadik személy által írt megjegyzésekért felelősséget nem vállalunk.


10.    Személyes információk
Személyes adatai kezelésének szabályai az Adatvédelem részben vannak leírva.


11.    Hibák, hiányosságok, pontatlanságok

Honlapunkon előfordulhatnak a termékleírásokkal, árakkal, akciókkal, ajánlatokkal, postaköltséggel, szállítási idővel, rendelkezésre állással kapcsolatos helyesírási hibák, pontatlanságok és kihagyások. Fenntartjuk a jogot, hogy előzetes értesítés nélkül (a rendelése elküldését követően is) javítsuk a pontatlanságokat, hibákat, pótoljuk a mulasztásokat, megváltoztassuk vagy frissítsük az adatokat, töröljük a rendelést vagy bármely oldalon szereplő információt illetve megváltoztassuk az oldal működésével kapcsolatos technikai adatokat. A törvényi előírásokat kivéve, nem vagyunk kötelesek frissíteni, módosítani, javítani a honlapon szereplő információkat.


12.    Tiltott tevékenységek
Ön beleegyezik abba, hogy a My Real Way honlapján található információkat nem használhatja: jogellenes célokra, illegális tevékenységre vagy abban való részvételre, nemzetközi, szövetségi, regionális, állami szabályozás, helyi törvények vagy rendelkezések megsértésére. Nem zaklathat, nem alázhat meg, nem okozhat, kárt nem rágalmazhat, nem sérthet vele szellemi tulajdonjogot. Nem különböztethet meg hátrányosan nemi, szexuális, vallási, etnikai, faji hovatartozás, kor, nemzetiség vagy fogyatékosság alapján. Nem terjeszthet félrevezető információkat, nem használhat rosszindulatú kódokat, amelyek befolyásolhatják a My Real Way honlap működését. Nem gyűjthet és nem követhet személyes adatokat, nem közvetítheti harmadik személy kereskedelmi reklámjait, nem terjeszthet illetlen, erkölcstelen, vagy a honlap működését, biztonságát befolyásoló információkat.


13.    A felelősség és a garancia korlátozása
Nem garantáljuk, szolgáltatásunk folyamatosságát, napra készségét, biztonságát és hibamentességét. Ön egyetért azzal, hogy előzetes értesítés nélkül, bizonyos időpontban, határozatlan időre megszakíthatjuk szolgáltatásunkat. Ön beleegyezik abba, hogy lemond minden velünk, tisztég viselőinkkel, alkalmazottainkkal, képviselőinkkel és beszállítóinkkal szemben támasztott igényéről, elfogadja, hogy nem indít eljárást és nem támaszt követeléseket szerződésen kívüli, objektív hibákkal, tartalmi pontatlanságokkal vagy a megvásárolt termékekkel kapcsolatban. Amennyiben a törvény nem teszi lehetővé a következmények illetve véletlen károk miatti felelősség korlátozását vagy kizárását, a kötelezettség a törvény által megállapított minimális mértékben követelhető.


14.    Kártérítés
Ön kötelezettséget vállal arra, hogy kártalanítja a My Real Way partnereit, igazgatóit, tisztségviselőit, alkalmazottait, ügynökeit, képviselőit, vállalkozóit, alvállalkozóit, beszállítóit, minden igény és követelés tekintetében, beleértve az ésszerű költségeket, ügyvédi díjakat illetve harmadik személynek okozott kárt, melyek jelen Felhasználási Feltételek megsértéséből származnak. E körbe tartozik a My Real Way dokumentumaiban és anyagaiban található linkek szabálytalan felhasználása, a jogellenes cselekedet, illetve a harmadik személlyel szemben elkövetett jogsértés.


15.    A szétválaszthatóság szabálya
Amennyiben az adott dokumentum valamely része érvényét veszti, vagy a jogi környezet miatt nem érvényesíthető, úgy helyette az eredeti szándéknak legjobban megfelelő jogszabályt kell alkalmazni. Amennyiben a Felhasználási Feltételekből részek eltávolításra kerülnek, a dokumentum fennmaradó része továbbra is hatályban marad.


16.    A tevékenység megszüntetése
A tevékenység megszüntetése esetén minden kötelesség és felelősség érvényben marad a megszüntetés kitűzött határidejéig. A felek közötti megállapodás, valamelyik fél felmondásáig érvényes. Ön bármikor felmondhatja a Felhasználási Feltételekkel kapcsolatos megállapodást, azonban erről köteles értesíteni minket. A megállapodás egyidejűleg megszűnik a honlap használatának megszűnésével. Ön egyetért azzal, hogy mi bármikor, bármilyen okból, saját belátásunk szerint blokkolhatjuk a honlaphoz való hozzáférést, amennyiben Ön megszegi a My Real Way honlap Felhasználási Feltételének rendelkezéseit, az Ön felelősségét megtartva a felmondás napjáig, beleértve a felmondás napját is.


17.    Teljes megállapodás
A My Real Way honlap Felhasználási Feltételeinek elfogadása teljes megállapodást és egyetértést jelent Ön és mi közöttünk. A Felhasználási Feltételek szabályozzák a honlap használatát és helyettesítenek minden korábbi és jelenleg is érvényes megállapodást, kommunikációt, írásban vagy szóban tett javaslatot (korlátozás nélkül beleértve a Felhasználási Feltételek minden korábbi változatát)


18.     Vonatkozó jogszabályok
A Felhasználási Feltételek és minden a honlap használatával és a szolgáltatások igénybevételével kapcsolatos dokumentum kidolgozása, az Európai Unióban érvényes rendelkezés, jogszabály és törvény figyelembevételével történt.


19.    A Felhasználási Feltételek változása
Ezen az oldalon bármikor megnézheti az érvényben lévő Felhasználási Feltételeket. Fenntartjuk a jogot, hogy saját döntésünk szerint a Feltételeket, vagy bizonyos részeit honlapunkon frissítsük, módosítsuk vagy cseréljük. Ön elfogadja, hogy a Feltételek változásának követése az Ön kötelessége. Amennyiben Ön a Feltételek megváltozása után továbbra is használja honlapunkat, ez egyben a változások Ön általi elfogadását jelenti.


20.    Kapcsolati információk

A honlapunk felhasználásával kapcsolatos kérdéseit írja meg nekünk az info@myrelaway.com címre.